Mitä partio on? | Partioaate | Juhlapäivät | Partioasu | Toimintaryhmät | Liittyminen | Maksut


Mitä partio on?


Partiossa myös jäynätään Jokainen partiolainen antaisi tähän kysymykseen varmastikin omanlaisensa vastauksen, mutta seuraavaksi olen kerännyt mietteitäni oman lippukuntamme näkökulmasta katsoen. Partiopolun varrelle mahtuu lukemattomia leirimuistoja, seikkailuja sekä elämyksiä. Partiossa opitaan monenlaisia taitoja: Ensiapua, köytöksiä, teltan pystytys, nuotion sytytys, suunnistusta, ruuanlaittoa ja paljon muuta. Näiden lisäksi opitaan paljon muita taitoja. Partiossa toimitaan ryhmissä, joten pienestä pitäen lapsi opetetaan toimimaan ryhmässä ja ottamaan toiset huomioon. Leireillä ja maastossa pärjääminen velvoittaa oma-aloitteisuuteen. Johtajaikään tultaessa on tarjolla monenlaisia partiokursseja, jotka ohjastavat uusiin pesteihin.

Lippukunnanjohto huolehtii hallinnollisista asiosita. He laatiivat vuoden aikana anomuksia ja hakemuksia. Vuoden päätteeksi laaditaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden toimintakertomus. Haasteita löytyy toki lippukunnan ulkopuoleltakin, niin piirin kuin valtakunnallisenkin partio-organisaation parista.

Loppujen lopuksi partio on tapa elää. Partiossa opitut taidot ja arvot eivät ole osa meitä ainoastaan partiokokouksissa ja leireillä, vaan toimimme niiden mukaan läpi elämämme.

Tarkempaa informaatiota osoitteesta www.partio.fi