Nousiaisten Henrikin Lippukunta - Partio Pähkinänkuoressa: Toimintaryhmät partiossa

Mitä partio on? | Partioaate | Juhlapäivät | Partioasu | Toimintaryhmät | Liittyminen | Maksut


Toimintaryhmät partiossa


Lue lisää uudesta ikäkausiohjelmasta ohjelma-sivuilta.

Piirin Tammileiri 1998 SUDENPENNUT, 7-9-VUOTIAITA PARTIOLAISIA
Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu vanhempi partiolainen, akela.
Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta... Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Ruuanlaittoa trangialla

SEIKKAILIJAT, 10-12-VUOTIAITA PARTIOLAISIA
Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 5–15 hengen joukkue. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu hieman vanhempi partiolainen, sampo.
Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

TARPOJAT, 12-15-VUOTIAITA PARTIOLAISIA
Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat lähes viikoittain kokoontuvissa vartioissa. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa tyypillisesti samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

SAMOAJAT, 15-17-VUOTIAITA PARTIOLAISIA
Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.
Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu.

Tandemhiihtoa Korsvuorella

VAELTAJAT, 18-22-VUOTIAITA PARTIOLAISIA
Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat pyrkivät kokoontumaan kerran tai kaksi kuussa.
Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

AIKUSET, yli 22-VUOTIAAT PARTIOLAISET
Yli 22-vuotiaat partiolaiset ovat niin sanottuja mahdollistajia.
Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

(lähde: Suomen Partiolaiset, arkisto.partio.fi)